Lekplatser

I Staffan Gullsbys författarskap så är det oundvikligt att notera några olika miljöers återkomst. Sjukvård, frikyrkor, media och offentlig förvaltning. Låt oss därför titta närmare på författarens förhållande till dessa miljöer.

Sjukvård
Ja, det är i denna miljö som Staffan Gullsby tillbringat huvudelen av sitt yrkesverksamma liv. Och självfallet finns en hel del av de kunskaper och erfarenheter som denna tid genererat som kommer väl till pass i romanerna. Som händelser, citat och beteenden. Utan att därigenom beskriva en verklig förlaga.

Frikyrkor
Med en uppväxt i frikyrkans ytterområden, oavsett som det handlat om pingst- eller missionskyrkor, så är Staffan Gullsby väl rustad att beskriva beteenden och attityder i dessa miljöer. Därmed inte sagt att de är generella, de kan likaväl gödas.

Media
Nej, det är ingen tung meritering att ha varit reporter i studentradion och skribent i fackliga tidskrifter men det har ändå gett Staffan Gullsby en viss inblick i branschen. Och framför allt kring det ansvar media har avseende att vara den som står för historieskrivningen.

Offentlig förvaltning
Sjukvården ingår i den offentliga förvaltningen. Och den offentliga förvaltningen är politiskt styrd. Att vara opolitisk tjänsteman i en politiskt styrd organisation har sina utmaningar. Såväl gentemot politikerna själva som mot professionerna i verksamheten och mot medborgarna. Och givetvis media. Utan att ta politisk ställning problematiserar Staffan Gullsby problemet.