Kontakt

Staffan Gullsby är en driven talare och trivs på scenen. Han tenderar i lika delar vara oroande roande, inspirerande och folkbildande seriös.

Företrädesvis föreläser Staffan Gullsby om sitt författarskap, om rätt och fel och hjärnans förmåga att röra till det för oss, om människors beteenden och om sjukvårdsrelaterade framtidsfrågor och e-hälsa.

Staffan Gullsby är även den där rådgivaren du borde ha i din organsation men inte har råd att anställa. Anlita honom istället för kortare konsultuppdrag, som en tillfällig rådgivare och bollplank inom områden som rör strategi och ledarskap.

Staffan Gullsby bokas för talaruppdrag, intervjuer och motsvarande via Fyrhällan AB:

info@staffangullsby.se

076-761 90 24