Mot alla odds

Dåså. Då var man publicerad igen. Min femte bok, Mot alla odds, finns nu ute. Fast till skillnad från de tidigare böckerna är det ingen skönlitterär historia jag åstadkommit utan en populärhistorisk beskrivning av Ernest Shackletons tredje Antarktisexpedition, den som misslyckades något kapitalt sett till syfte och intentioner men istället utvecklades till en av tidernas främsta äventyr och bedrifter.

Den finns här för den som är hugad att beställa ett exemplar.