Böckerna

Staffan Gullsby författardebuterade 2015 med spänningsromanen Lex Duplex. Det är den första delen i en trilogi som framför allt berör frågeställningar kring vad som är sant och vem som har tolkningsföreträde kring sanningen. Ett tema som går igen i de uppföljande romanerna Lex Domini som släpptes under våren 2016 och Lex Demos från 2017.

Böckerna ingår i en serie med kirurgen Sebastian Ekberg i huvudrollen och utspelar sig i anslutning till sjukhus, frikyrkor och tidningsredaktioner.

Med en autentisk språkbild väcker böckerna frågor om vad som är sant och vad den egna övertygelsen att ha rätt kan leda till i form av beteenden mot andra.