Lex Duplex

Sebastian Ekberg har brutit upp från det universitetssjukhus och den forskning som format honom till den kirurg han blivit. Men reträttplatsen i form av småstaden och det lilla länsdelssjukhuset kanske trots allt inte fyller tomrummet. Dagarna består av arbete och all ledig tid är han fortfarande lika ensam med undantag för sin hund.

Vi möter Sebastian under en vecka i slutet av sommaren när stan går på sparlåga. Inom loppet av några dagar dör flera personer, till synes utan koppling till varandra. Eller finns det en sådan? Vad är bara slumpmässiga samband och vad är orsakssamband?

Sebastian finner sig stående mitt i händelserna och känner att han måste få svar. De enkla förklaringarna förefaller vara just för enkla. Motviljan att påminnas om uppväxtens frikyrkomiljö får stå tillbaka för nyfikenheten att ta reda på hur allt hänger ihop. Drivkraften är en intuitiv känsla som delvis kolliderar med hans annars så vetenskapligt grundade förhållningssätt. Tillsammans med IT-teknikern Marie Bergström ger de sig ut på en intensiv jakt på sanningen och på vägen följer insikter som handlar om vad som format dem båda.

Lex Duplex är en intelligent spänningsroman i miljöer där fakta stundom underordnas åsikter. Den belyser vad som kan ske när tron på den egna doktrinens ofelbarhet blir för stor och när övertygelsen om att jag har rätt och du har fel ställs på sin spets. När orsakssambanden är antagna snarare än reella. Och vad detta kan leda till i form av beteenden och handlingar gentemot andra människor.

Lex Duplex är Staffan Gullsbys första roman.

Beställ Lex Duplex som inbunden här!
Beställ Lex Duplex som e-bok här!
Beställ Lex Duplex som ljudbok här!