Förenklaren

Den som vill förklara något måste förstå. Och för att förstå något krävs förenklingar. Den som förstår det förenklade har förutsättningar att sedan kunna förstå det något mer komplicerade. Något som i sin tur ger denne förutsättningar att förklara det komplicerade på ett förenklat sätt för någon annan som vill förstå.

Staffan Gullsby drivs av att förstå. Och han drivs av att med hjälp av ord och bild förklara det han förstått. På ett enkelt sätt. Eller förenklat om man så vill. Vissa kanske skulle kalla det pedagogiskt. Oavsett vad, Staffan Gullsby har förmåga att göra det svåra begripligt.