Välkommen hit!

Staffan Gullsby är en mångsysslare i ordets rätta bemärkelse. Med en bakgrund som röntgenläkare, civilekonom och logistikingenjör har han huvudsakligen arbetat inom sjukvården på olika positioner. Han har därtill erfarenhet som skeppare, chaufför, skribent, nattportier, radiopratare och pianist och till denna meritlista kan nu fogas såväl författare som föreläsare.

Ord och språkbruk ligger honom varmt om hjärtat. Lägg därtill ett intresse för så vitt skilda företeelser som svenska dialekter, synvillor, filosofi, ledarskap, beteendepsykologi, spelteori och frikyrkohistoria så finns det många brunnar att ösa ur. Som en röd tråd genom alla olika områden finns dock fascinationen för kommunikation. Hur kan en inre bild eller uppfattning hos en person transformeras till en motsvarande bild eller uppfattning hos en annan person? Och vad påverkar vår tolkning av det vi ser?

Staffan Gullsby har alltid haft en stark vilja att försöka förstå, inte minst varför människor gör olika val och vad som styr deras beteenden. Vad gör att sanningen kan se olika ut beroende på vilken position vi beskådar den ifrån? Och är det egentligen någon större skillnad på en professionell och en existentiell sanning? Och hur kan det komma sig att beteenden styr åsikter och att åsikter styr beteenden? Om de nu gör det? Det kan i alla fall vara värt att fundera över.