Mot Alla Odds

När Ernest Shackleton under sommaren 1914 gav sig i väg på sin tredje Antarktisexpedition var det med intentionen att bli historisk. Två gånger tidigare hade han försökt ta sig ända fram till Sydpolen men

misslyckats. Istället hann både Amundsen och Scott före och satte punkt för tävlingen att hela tiden flytta fram gränserna på den ogästvänliga kontinenten. Ingen hade dock hittills via Sydpolen korsat Antarktis. Det var något som Shackleton nu tänkte göra.

Fast ingenting gick som det var tänkt och till råga på allt förliste expeditionens fartyg, Endurance. Att på egen hand kunna ta sig tillbaka till civilisationen igen verkade hopplöst. Genom en episk bedrift i isande kyla och över stormpiskade hav, över glaciärklädda berg och med primitiv utrustning som de fått tillverka själva, kommer de ändå till slut att lyckas.

Mot alla odds berättar om expeditionen som gjorde det omöjliga. Boken tecknar även en kortfattad och översiktlig bild över människorna, fartygen och expeditionerna, över pionjärerna som utforskade och kartlade de sista okända områdena på jorden, polartrakterna.

Mot alla odds är Staffan Gullsbys femte bok.

Beställ Mot alla odds här!